Πρώτες ύλες

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι εισαγωγής από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους οίκους της Ευρώπης. Όλα μας τα υλικά συνοδεύονται από πιστοποιητικά με τις ακριβείς ιδιότητές τους, τη σκληρότητά τους και τη χημική τους σύσταση. Πιστεύουμε στις ακριβείς ιδιότητες των υλικών, καθ’ ότι αποτελούν τη βάση για τη μετέπειτα καλύτερη κατασκευή του εξαρτήματος.

Ενδεικτικά μερικές από τις πρώτες ύλες που επεξεργαζόμαστε:

Χαλύβδινα σύρματα κατά ΕΝ10270-1, ανοξείδωτα σύρματα κατά ΕΝ10270-3, ατσάλινες ταινίες C67S, C75S κατά ΕΝ10132-4, ΕΝ10132-2, ΕΝ10132-3, ανοξείδωτες ταινίες κατά ΕΝ10088-2, ΕΝ10251, ορειχάλκινες CuZn37 ( CW508L ), CuZn36 ( CW507L )  και οποιοδήποτε άλλο κράμα απαιτηθεί κατά περίπτωση.

Κατεβάστε το πιστοποιητικό

Πιστοποιήσεις

Τις περισσότερες φορές το ελατήριο αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης εφαρμογής. Συνάμα όμως η λειτουργία του είναι θεμελιώδης και αποτελεί από τα πιο νευραλγικά μέρη ενός προϊόντος, διότι από τη σωστή λειτουργία του εξαρτάται η απόδοση του συνολικού τελικού προϊόντος.

Κατασκευάζοντας λοιπόν υψηλής ποιότητας και ακρίβειας ελατήρια και ελάσματα εν γένει, πετυχαίνουμε την μέγιστη απόδοση των προϊόντων των πελατών μας.

Σ’ αυτό συντελούν ο τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικός εξοπλισμός, ο διαρκής έλεγχος σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και η συνεχής επιμόρφωση του τεχνικού μας προσωπικού.

Η εταιρία μας από το 2006, τηρεί τις διαδικασίες που υπαγορεύει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και ελέγχεται ετησίως από τον φορέα πιστοποίησης TUV NORD.

ECO - FRIENDLY

Ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο περιβάλλον. ECO-FRIENDLY τηρούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανακύκλωση των μεταλλικών υπολειμμάτων, των λαδιών, καθώς και υλικών συσκευασίας και δεν χρησιμοποιεί υλικά επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.