Στην εταιρία Αναστάσιος Μιχαήλ Α.Ε. υπάρχουν τα εξής τμήματα:

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  • ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
  • ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαθέτουμε μέσα στις εγκαταστάσεις μας πλήρως εξοπλισμένο τμήμα μηχανουργικών εργασιών για την κατασκευή των καλουπιών μας και οποιωνδήποτε εργαλείων χρειαζόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εγγυημένη ποιότητα στην παραγωγή, σημαντικά μειωμένα κόστη, σύντομοι χρόνοι παράδοσης και τέλος μας δίνεται η δυνατότητα να ανταποκριθούμε επάξια στις πιο σύνθετες απαιτήσεις.

Επίσης, διαθέτουμε τμήμα μελέτης και σχεδιασμού για ελατήρια πιέσεως, ελατήρια έλξεως, ελατήρια στρέψεως, διαμορφωμένα σύρματα και εξειδικευμένα μεταλλικά εξαρτήματα όπου η αρχική ιδέα, το αρχικό σκαρίφημα ή δείγμα του πελάτη μας καταλήγει στην εύρεση του τελικού εξαρτήματος που χρειάζεται για την εκάστοτε εφαρμογή. Λόγω της εμπειρίας και της γνώσης στην κατασκευή εξαρτημάτων που έχουμε, παρέχουμε τεχνικές συμβουλές ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί η σωστή πρώτη ύλη και θα επιτευχθούν οι επιθυμητές διαστάσεις βάσει του τελικού σχεδίου και συνεπώς το πλέον σωστό εξάρτημα για την εφαρμογή σας.

Διαθέτουμε τμήμα θερμικής επεξεργασίας των ελατηρίων και μεταλλικών εξαρτημάτων με αυτόματους ηλεκτρονικούς φούρνους, όπου η θερμοκρασία που απαιτείται επιτυγχάνεται με υψηλή ακρίβεια.

Στα ελατήρια γίνεται θερμική επεξεργασία, η οποία έχει σκοπό την εξάλειψη των εσωτερικών τάσεων (που έχουν δημιουργηθεί κατά την κατασκευή των), και παράλληλα αυξάνει την ελαστικότητά τους.

Η βαφή των χαλύβων έχει στόχο τη σκλήρυνσή τους και η επαναφορά, η οποία εφαρμόζεται μετά από βαφή, έχει στόχο την ανάκτηση της δυσθραυστότητας μέσω μικρής μείωσης της σκληρότητας.