Η εταιρεία κατασκευής ελατηρίων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕ ιδρύθηκε το 1960 από τον Αναστάσιο Κ. Μιχαήλ. Αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα κατασκευής ελατηρίων και μεταλλικών εξαρτημάτων στην Ελλάδα. Εδρεύει στη βιομηχανική ζώνη του Μοσχάτου σε ιδιόκτητες  στεγασμένες εγκαταστάσεις 3000m2. Οι πωλήσεις  της λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός Ελλάδας. . Γίνεται μεγάλη προσπάθεια διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού, όπου συνεχώς κερδίζουμε και μεγαλύτερο έδαφος.

Βασικός παράγοντας της ανάπτυξής της αποτέλεσε η καλά μελετημένη Στρατηγική Ανέλιξης, πάντα με σταθερά και προσεκτικά βήματα τόσο όσον αφορά τις συνεχείς επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες, όσο και στην αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της επενδύοντας στη συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευσή του.

Η εταιρεία μας από το 2006, τηρεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που υπαγορεύει το  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 και ελέγχεται ετησίως από το φορέα πιστοποίησης TUV NORD.

Σεβασμός, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη

Έχει πλέον κερδίσει το σεβασμό, την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη της αγοράς διότι ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στις κατασκευαστικές ιδιομορφίες με γνώμονα πάντα την άριστη ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση.

Ανθρωποκεντρική

Η εταιρία επενδύει πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό της και η επιμόρφωση του είναι συνεχής. Κάθε εργαζόμενος αποτελεί έναν καίριο συνδετικό κρίκο για την επιτυχή λειτουργία της εταιρίας.

«Είμαστε το σημείο αναφοράς σας»

Στην εταιρία Αναστάσιος Μιχαήλ Α.Ε., από τη στιγμή που θα μας επισκεφτείτε για τη ζήτηση σας θα ενσωματωθείτε στην ομάδα μας, θα εξυπηρετηθείτε άμεσα, συνολικά και αποτελεσματικά. Αναλύουμε τις ανάγκες σας, προτείνουμε ιδέες και λύσεις, θέτουμε τους στόχους και εργαζόμαστε με προσήλωση να υλοποιήσουμε το έργο. Έτσι, καταλήγουμε άρρηκτα  συνδεδεμένοι συνεργάτες.